แพ็คเกจระหว่าง 01 มีนา - 20 เมษา 60

แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 1
แพ็คเกจ รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน+อาหารเช้า รวมรถรับส่งสนามบิน รวมทัวร์เต็มวัน + มื้อเที่ยง

 - วันแรก รับจากสนามบิน
 - วันที่สอง ทัวร์เต็มวัน 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือทัวร์หางยาว
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันที่สอง หากเปลี่ยนเป็นทัวร์หมู่เกาะพีพีเรือเร็ว หรือ ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว ชำระเพิ่มท่านละ 600 บาท
แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ * คลิกที่รูปโรงแรม เพื่อดูข้อมูลโรงแรม
       
พักบุรีธารา 3290.-ท่าน อารีธารา 2890./ท่าน ไอบิส 3490./ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 3390./ท่าน
อ่าวนางบุรี 3390./ท่าน ออลซีซั่นส์ 2990./ท่าน ศรีสุขสันต์ 3090./ท่าน เฮอริเทจ 3590./ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 2
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 3 วัน  2คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 2 รายการ

 - วันแรก รับจากสนามบิน นำทัวร์ Sunset tour รอบบ่าย / ท่านต้องมาถึงสนามบินกระบี่ไม่เกิน 11 โมงเช้า
- วันที่สอง นำทัวร์ สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันที่สอง หากต้องการเปลี่ยนเป็นทัวร์หมู่เกาะพีพี หรือทัวร์หมู่เกาะห้อง ชำระเพิ่มท่านละ 400.-**

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธา 4390.-ท่าน อารีธารา 3990.-ท่าน ไอบิส 3490.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 4490.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4090.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 4090.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 4190.-ท่าน เฮอริเทจ 4490.- ท่าน

ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 3
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 3 วัน  2คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 2 รายการ

- วันแรก รับจากสนามบินกระบี่ / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก (สามารถสลับไปวันสุดท้ายได้)
 - วันที่สอง ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันแรก หากต้องการเปลี่ยนเป็นเรือเร็ว ชำระเพิ่ม ท่านละ 300 บาท

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 3990.-ท่าน อารีธารา 3690.-ท่าน ไอบิส  3190.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 4090.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4190.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 3790.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 3990.-ท่าน เฮอริเทจ 4190.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรม โปร 4
แพ็คเกจรวมที่พัก 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า + รถรับส่งสนามบิน และทัวร์ 2 รายการ

- วันแรก รับจากสนามบินกระบี่ / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก (สามารถสลับไปวันสุดท้ายได้)
 - วันที่สอง ทัวร์สามารถเลือกเที่ยว ได้ 3 รายการ A.ทัวร์หมู่เกาะพีพี เรือเร็ว B.ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว C.ทัวร์พายเรือคายัคเต็มวัน บ่อท่อ ถ้ำผีหัวโต
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันแรก หากต้องการเปลี่ยนเป็นเรือเร็ว ชำระเพิ่ม ท่านละ 300 บาท

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 4190.-ท่าน อารีธารา 3890.-ท่าน

ไอบิส 3590.-ท่าน

แอบเปิ้ลอะเดย์  4290.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4390.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 3990.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 4190.-ท่าน เฮอริเทจ 4890.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 

 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรมซุปเปอร์ 1
แพ็คเกจ รวมรถรับส่งสนามบิน โรงแรม 4 วัน 3 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 2 รายการ
 - วันแรก รับจากสนามบิน  ส่งเข้าที่พัก
 - วันที่สอง ทัวร์โปรแกรม 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือเร็ว Speed Boat
 - วันที่สาม ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ (หากมา 6 ท่าน จัดส่วนตัว)
 - วันที่สี่ คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 5290.-ท่าน อารีธารา 4990.-ท่าน ไอบิส 4290.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 5490.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 5490.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 5090.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 5290.-ท่าน เฮอริเทจ 5290.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรมซุปเปอร์ 2
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 4 วัน 3 คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 3 รายการ

 - วันแรก รับจากสนามบิน   / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
 - วันที่สอง เลือกทัวร์ได้ 3 รายการ   A: ทัวร์หมู่เกาะพีพี เรือเร็ว เต็มวัน  B: ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว   C: ทัวร์พายคายัคบ่อท่อถ้ำผีหัวโต เต็มวัน
 - วันที่สาม ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สี่ คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 5990.-ท่าน อารีธารา 5890.-ท่าน ไอบิส  4990.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 6290.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 6290.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 5990.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 5990.-ท่าน เฮอริเทจ 5890.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01 มีนาคม - 20 เมษายน 60
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
  ** สำหรับเด็กอุายตั้งแต่ 3 - 11 ขวบ นอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง คิด 50% หากใช้เตียงเสริม คิด 75%

Visitors: 118,034