แพ็คเกจระหว่าง 01-30 พฤศจิกายน59

แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 1
แพ็คเกจ รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน+อาหารเช้า รวมรถรับส่งสนามบิน รวมทัวร์เต็มวัน + มื้อเที่ยง

 - วันแรก รับจากสนามบิน
 - วันที่สอง ทัวร์เต็มวัน 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือทัวร์หางยาว
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันที่สอง หากเปลี่ยนเป็นทัวร์หมู่เกาะพีพีเรือเร็ว หรือ ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว ชำระเพิ่มท่านละ 600 บาท
แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ * คลิกที่รูปโรงแรม เพื่อดูข้อมูลโรงแรม
       
พักบุรีธารา 3290.-ท่าน อารีธารา 2890./ท่าน ไอบิส 3490./ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 3090./ท่าน
อ่าวนางบุรี 3490./ท่าน ออลซีซั่นส์ 2990./ท่าน ศรีสุขสันต์ 3090./ท่าน เฮอริเทจ 3590./ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01-30 พฤศจิกายน 2559
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 2
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 3 วัน  2คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 2 รายการ

 - วันแรก รับจากสนามบิน นำทัวร์ Sunset tour รอบบ่าย / ท่านต้องมาถึงสนามบินกระบี่ไม่เกิน 11 โมงเช้า
- วันที่สอง นำทัวร์ สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันที่สอง หากต้องการเปลี่ยนเป็นทัวร์หมู่เกาะพีพี หรือทัวร์หมู่เกาะห้อง ชำระเพิ่มท่านละ 400.-**

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธา 3990.-ท่าน อารีธารา3590.-ท่าน ไอบิส 4190.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 3790.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4390.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 3690.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 4190.-ท่าน เฮอริเทจ 4490.- ท่าน

ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01-30 พฤศจิกายน 2559
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปร 3
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 3 วัน  2คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 2 รายการ

- วันแรก รับจากสนามบินกระบี่ / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก (สามารถสลับไปวันสุดท้ายได้)
 - วันที่สอง ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันแรก หากต้องการเปลี่ยนเป็นเรือเร็ว ชำระเพิ่ม ท่านละ 300 บาท

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 3990.-ท่าน อารีธารา 3590.-ท่าน ไอบิส 4190.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 3790.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4190.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 3690.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 3790.-ท่าน เฮอริเทจ 4190.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรม โปร 4
แพ็คเกจรวมที่พัก 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า + รถรับส่งสนามบิน และทัวร์ 2 รายการ

- วันแรก รับจากสนามบินกระบี่ / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก (สามารถสลับไปวันสุดท้ายได้)
 - วันที่สอง ทัวร์สามารถเลือกเที่ยว ได้ 3 รายการ A.ทัวร์หมู่เกาะพีพี เรือเร็ว B.ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว C.ทัวร์พายเรือคายัคเต็มวัน บ่อท่อ ถ้ำผีหัวโต
 - วันที่สาม คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

** วันแรก หากต้องการเปลี่ยนเป็นเรือเร็ว ชำระเพิ่ม ท่านละ 300 บาท

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 4490.-ท่าน อารีธารา 4090.-ท่าน ไอบิส 4490.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 4090.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 4690.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 4090.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 4090.-ท่าน เฮอริเทจ 4590.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01-30 พฤศจิกายน 2559
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 

 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรมซุปเปอร์ 1
แพ็คเกจ รวมรถรับส่งสนามบิน โรงแรม 4 วัน 3 คืน รวมอาหารเช้า + ทัวร์ 2 รายการ
 - วันแรก รับจากสนามบิน  ส่งเข้าที่พัก
 - วันที่สอง ทัวร์โปรแกรม 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือเร็ว Speed Boat
 - วันที่สาม ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ (หากมา 6 ท่าน จัดส่วนตัว)
 - วันที่สี่ คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 5590.-ท่าน อารีธารา 4790.-ท่าน ไอบิส 5590.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 4990.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 5690.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 4890.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 5090.-ท่าน เฮอริเทจ 5790.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01-30 พฤศจิกายน 2559
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
 ** สำหรับเด็ก 3-11 ปี  นอนกับผู้ปกครอง คิด 50%  หากใช้เตียงเสริม คิด 75%


 แพ็คเกจ ทัวร์กระบี่ ราคาประหยัด โปรแกรมซุปเปอร์ 2
แพ็คเกจรวม รถรับส่งสนามบิน รวมห้องพักจำนวน 4 วัน 3 คืน รวมอาหารเช้า รวมทัวร์ 3 รายการ

 - วันแรก รับจากสนามบิน   / ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก
 - วันที่สอง เลือกทัวร์ได้ 3 รายการ   A: ทัวร์หมู่เกาะพีพี เรือเร็ว เต็มวัน  B: ทัวร์หมู่เกาะห้องเรือเร็ว   C: ทัวร์พายคายัคบ่อท่อถ้ำผีหัวโต เต็มวัน
 - วันที่สาม ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ
 - วันที่สี่ คืนห้องพัก ส่งกลับสนามบินกระบี่

แพ็คเกจต่างๆ รวมทุกรายการ ตามรายละเอียดด้านบน  ซึ่งราคาตามแพ็คเกจโรงแรมที่ท่านเลือกด้านล่างครับ 
       
พักบุรีธารา 5990.-ท่าน อารีธารา 5390.-ท่าน ไอบิส 6190.-ท่าน แอบเปิ้ลอะเดย์ 5890.-ท่าน
อ่าวนางบุรี 6290.-ท่าน ออลซีซั่นส์ 5490.-ท่าน ศรีสุขสันต์ 5590.-ท่าน เฮอริเทจ 6290.-ท่าน
ขอใบเสนอราคา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ** ราคามีผล ตั้งแต่ 01-30 พฤศจิกายน 2559
 ** ราคาต่อท่าน (ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อ 1 แพ็คเกจ) 
  ** สำหรับเด็กอุายตั้งแต่ 3 - 11 ขวบ นอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง คิด 50% หากใช้เตียงเสริม คิด 75%

เที่ยวกระบี่ จองทัวร์กระบี่ และแพ็คเกจทัวร์ กระบี่ เราให้บริการด้วยราคาสุดคุ้ม บริการดีที่สุด ประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก ที่ท่านได้ติดต่อเรา เพราะเราใด้ใส่ใจงานบริการมากที่สุด  พัฒนาระบบการทำงานเต็มศักยภาพ และทีมงานของเราทุกคนมีหัวใจงานบริการ เป็นคนพื้นที่กระบี่  ทำให้การจองทัวร์กระบี่ในครั้งนี้ให้คุณจ่ายในราคาที่ถูกกว่า บริการที่ดีกว่าใคร เมื่อเทียบทัวร์รายการเดียวกันกับที่อื่น หรือกับแพ็คเกจทัวร์ กระบี่ รายอื่นๆ ที่แจ้งพักโรงแรมเดียวกัน ทัวร์รายการเดียวกัน แต่เราดีกว่าในเรื่องของราคา และมารตฐานการจัดการที่เป็นระบบที่มั่นคง ทำให้คุณมั่นใจ เพราะเราต้องการมุ่งเน้น เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ประทับใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ทัวร์ทะเลกระบี่ หาดทรายขาวละเอียดงดงาม  พร้อมเปิดรอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาเยี่ยมชมหาดทราย ทะเล และปะการัง กระบี่  จังหวัดที่ได้ขนานนามว่ามีชายหาดที่สวยติดอันดับ 1ใน 5 ของโลก และเป็นจุดดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยว หลงใหลทั่วโลก เราพร้อมแล้ว ที่จะต้อนรับให้คุณได้มาเยี่ยมชมกระบี่ ด้วยความประทับใจ จนไปบอกต่อให้เพื่อนและคนในครอบครัวของคุณ ได้มาเที่ยวกระบี่อีกครั้งครับ

ทีมงาน กระบี่ แพ็คเกจมาสเตอร์ทัวร์
Visitors: 117,762